airCano AB är ett ventilationsföretag med inriktning på fastighetstekniska installationer.

Vi är placerade på Södermalm med Stockholm och Mälardalen som främsta arbetsområde.

Vår affärsidé är att tillhandahålla helhetslösningar med produkter och tjänster inom ventilations- området för fastighetsägare, företag & bostadsrättsföreningar.