airCano AB är ett ventilationsföretag med inriktning på fastighetstekniska installationer.

Vi är placerade i Sköndal med Stockholm och Mälardalen som främsta arbetsområde.

Vår affärsidé är att tillhandahålla helhetslösningar med produkter och tjänster inom ventilations- området för fastighetsägare, företag & bostadsrättsföreningar.