airCano AB Tantogatan 49 118 42 Stockholm Telefon: 08-556 324 50 info@aircano.se Org. Nr 556307-0829 Fakturaadress: Aircano AB FE 9956 838 76 Frösön e-faktura: faktura@bygglet.com
Tobias Eriksson Försäljning / Projektstyrning 0709-519 307
Oskar Almroth Ventilation / Injustering / OVK 08-586 48 705
Niklas Strömberg Ventilation / Projektledning 0709-519 355
Carina Wiborg Kontor / Administration
Kristian Eriksson Styr- & regler / projektledning 0709-519 300
Jorge Le Fort Ventilation / Injustering
Isaac Dieter Styr- & regler
Anders Eriksson Projektering / Försäljning
Anders Lundqvist Styr- & regler / Service
Jarmo Salonen Bygg / Ventilation jas@aircano.se
Istvan Krisan Styr- & regler
Luis Espinoza Ventilation / Injustering
Jimmy Larsson Styr- & regler
Patrik Bergh EL / styr- & regler