marsta_sleipnergatan.jpg
Aircano installerar nya aggregat och energioptimerar fastigheter i Märsta.

Sleipnergatan - Märsta

Aircano, tillsammans med Enex, har fått i uppdrag av Rikshem att i fem fastigheter installera nya ventilationsaggregat med syfte att erhålla energieffektivare fastigheter och bättre komfort i lägenheterna.

I fyra av fem fastigheter, byts 8 st. FTX-aggregat från befintliga till nya, mer energieffektiva aggregat och i den femte fastigheten, byggs det om ifrån FT-system till FTX med nya fläktrum på yttertak.
256 lägenheter får ny frånluftskanalisation.  

Projektet startades januari 2021 och beräknas klart i september 2021.