kv-geten-em.jpg
Aircano och EM i samverkansprojekt på Kv. Geten 29 i Stockholm

Kv. Geten 29 - Einar Mattsson Fastigheter AB

Aircano har fått i uppdrag tillsammans med Einar Mattsson Byggnads, att utföra ett samverkansprojekt på Kv. Geten 29 – 96 lägenheter, 4 lokaler och garage.

Fastigheten byggs om från frånluftsventilation till FTX, med ny kanalisation till samtliga lägenheter, lokaler och garaget.

Aircano installerar även överordnad styr- och regler för övervakning och styrning av samtliga funktioner i fastigheten, så som ventilationsaggregat, pumpar och undercentral m.m.

Projektet startades september 2019 och beräknas färdigställas våren 2021.