sekanten-kungens-kurva.jpg
Aircano moderniserar hela styr-anläggningen på Sekanten i Kungens Kurva.

Sekanten - Kungens Kurva

Aircano har fått i uppdrag av fastighetsägaren att i samarbete med Enex byta ut och modernisera styr och övervakningssystemet för fastigheten.

Uppdraget består i att byta ut det gamla TA-systemet från tidigt 90-tal till ett modernt, flexibelt Bastec-system. Anläggningen består av en kombinerad bergvärme/kylcentral med fjärrvärme, ett flertal FTX aggregat och zonregleringar till ett flertal butiker, lager och kontor.

Målsättningen är att få en mer lättövervakad anläggning med bättre driftsäkerhet, ökad komfort och energieffektivare drift.

Projektet startade i november 2020 och beräknas vara klart under våren 2021.