alnmaattet.jpg
Brf Alnmåttet - Tideliusgatan 39, Stockholm, Totalentreprenad, Brf Alnmåttet

Brf Alnmåttet

Aircano AB fick förtroendet att på totalentreprenad installera energisparande åtgärder åt Brf Alnmåttet, Södermalm i Stockholm.
Fastigheten utrustades med återvinning via frånluften och med nya värmepumpar i kombination med ny fjärrvärme för att värma fastigheten.
Arbetet påbörjades sommaren 2019 och blev färdigställt vintern 2019.

Totalt återvinns 6685 l/s frånluft ur bostäderna.
Förskolorna förses med nya FTX-aggregat.
Som ett led i Aircano´s kvalitetssystem installeras Styr & övervakning där kund och entreprenör kan avläsa energianvändandet och kontrollera att besparingskalkylen håller.

Fastigheten består av 168st lägenheter, 2st förskolor och 1st garage.