landsfogden-1200x870.jpg
Landsfogden 4 & 6, Totalentreprenad, Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB

Landsfogden 4 & 6

Landsfogden byggdes som det tredje egna huset av Einar Mattsson, åren 1953-1954 och är idag K-märkta.

Lägenheterna har genomgått en omfattande stamrenovering och i samband med det tilldelats pris av Sweden Green Building Councils för innovativt hållbarhetsarbete där den innovativa ventilationslösningen bidrog till en stor sänkning av energianvändandet i fastigheten.

Beställare: Einar Mattsson Fastighetsförvaltning AB

Entreprenadform: Totalentreprenad

Projektbudget: 55 miljoner

Renoveringen omfattade även tilläggsisolerad fasad och det gjordes energibesparande åtgärder såsom byte av fönster samt installation av FTX ventilationssystem. Ventilationen går utanpå fasaden för att inte uppta yta i lägenheten för de boende.

Renoveringen vann priset innovativt hållbarhetsarbete.

Sweden Green building Councils motivering lyder:"Priset går till Einar Mattsson Byggnads AB för deras ROT-renovering av Kv Landsfogden 6 i Bagarmossen i södra Stockholm. Einar Mattsson Byggnads AB har systematiskt och modigt genomfört ett mycket imponerande ROT-projekt i flera bostadshus från 50-talet. De valda energieffektiviseringsåtgärderna är både kraftfulla och väl avvägda. Ombyggnader av lägenheter har skett med stor omsorg om och respekt för de boende och byggnaden. Under projektet har det pågått en brett inbjuden dialog och påverkansmöjlighet som främjat goda kontakter mellan boende, hantverkare och hyresvärd. En innovativ och lyhörd dialog med resultat som ökad trygghet, ökad tillgänglighet, bibehållen skönhet och kvalitet samt starkt minskad energianvändning som också gett en hållbar modell för kommande ROT-projekt."