image004.jpg

Aircano får nytt energiprojekt i Kv Ryttmästaren

Aircano har fått i uppdrag av MHS Bostäder att på totalentreprenad utföra energiprojekt inom fastigheten Kv Ryttmästaren på Sandelsgatan i Stockholm.

Nya ventilationsaggregat kommer installeras i fastigheten med köldbärarledningar till undercentralen där nya värmepumpar och värmeväxlare installeras.

Styr o övervakning med Bastec DUC installeras i undercentralen med uppkoppling så både beställare och Aircano kan övervaka och styra anläggningen via fjärrstyrning.

Projektstart vår 2019 och färdigställt hösten 2019.